2007/Jan/22

เพื่อนจ๋า เหตุไฉนทำไมเราไม่สามารถอ่านคอมเมนต์เพื่อนได้เลยอ่า เหนเปนเเค่กล่องสีขาวๆ ว่างเปล่า อย่าบอกนะว่าเราลาวคนเดียว เพื่อนๆเหนเหมือนเราไช่ไม้(<--เสียงสะท้อน) ใครเชี่ยว ใครชาญชี้ ชเยศอ้างอวยเฉลิม นะจ๊ะ

รักเหล่าเล้าส์ทุกคน xoxoxoxoxoxoxoxo

Orangie

ปล. ปลา"ลาว"

Comment

Comment:

Tweet


เรารู้เเระ..ก็เพราะเทอใช้ตัวอักษรสีขาวไง..เเล้วเทอก็ใช้พื้นที่คอมเมนต์สีขาว

มันสีเดียวกันเรยทำให้อ่านไม่ได้
#2 by Bazii3 - - - >> ! ด ะ ขี้ || J* At 2007-01-22 22:52,
เราก็ไม่รู้อ่านะว่าทำไมถึงอ่านไม่ได้
#1 by Bazii3 - - - >> ! ด ะ ขี้ || J* At 2007-01-22 22:51,